Reserva d'instal·lacions infantils
i juvenils a Menorca

Garanties de l'Institut de la Joventut de Menorca

 

 

Normativa de les activitats de lleure

És molt important que tingueu en compte la normativa legal vigent abans de planificar una activitat, especialment si és amb la participació d'un menor d'edat. Llegiu detingudament les normes que poden ser d'aplicació i en cas de dubte consulteu-ho.

A la web del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca trobareu tota la informació referida a la normativa específica i als tràmits que s'han de realitzar per dur a terme activitats de temps lliure infantil i juvenil a l'illa de Menorca .(http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100379)

Informació referent al perfil de persones usuàries de les instal·lacions juvenils