Informació útil

Tota la informació necessària sobre Menorca

Qui som l'Injove Menorca

L'Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE) és una empresa pública del Consell Insular de Menorca i que s'encarrega executar les polítiques de joventut del Departament de Benestar Social i Joventut d'acord amb el Decret 35/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut de la Joventut de Menorca, la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.

Més info a www.injovemenorca.com a la secció +INFO > Normativa.

Informació referent al perfil de persones usuàries de les instal·lacions juvenils